Biografie
Professor W A Landman


Inhoudsopgawe
Opleidingsinrigtings
Laerskool
Olifantsfontein
(Deel 1)
Laerskool
Olifantsfontein
(Deel 2)
Afrikaans HoŽr
Seunskool
Normaalkollege
Pretoria
Laerskool
Witfield
(Deel 1)
Laerskool
Witfield
(Deel 2)
Laerskool
Louis Leipoldt
(Deel 1)
Laerskool
Louis Leipoldt
(Deel 2)
HoŽrskool
Goedehoop
Laerskool
Fleur
HoŽrskool
Lyttelton
(Deel 1)
HoŽrskool
Lyttelton
(Deel 2)
Universiteit van
Port Elizabeth
Die Universiteit van
Suid-Afrika
Tegniese Kollege
Verwoerdburg
(Deel 1)
Tegniese Kollege
Verwoerdburg
(Deel 2)
Universiteit
Vista
Onderwyskollege vir
Verdere Opleiding
Universiteit van
Pretoria
(Deel 1)
Universiteit van
Pretoria
(Deel 2)
Universiteit van
Pretoria
(Deel 3)
Universiteit van
Pretoria
(Deel 4)


HOOFSTUK 14

VERBINTENIS MET
ONDERWYSKOLLEGE VIR
VERDERE OPLEIDING

Inhoudsopgawe

 1. 1984 : KOLLEGESENAAT : ONDERWYSKOLLEGE VIR VERDERE OPLEIDING
 2. 1985 : OPTREDE MET SEMINAAR
 3. 1988 : GELEENTHEIDSPREKER - 1988 : DIPLOMA CEREMONY


  VERBINTENIS MET ONDERWYSKOLLEGE VIR VERDERE OPLEIDING

  1984 - 1988

  1. 1984 : KOLLEGERAAD

   1984-09-04

   Prof W A Landman
   Fakulteit Opvoedkunde
   Universiteit van Pretoria
   PRETORIA
   0002

   Geagte prof Landman

   KOLLEGESENAAT : ONDERWYSKOLLEGE VIR VERDERE OPLEIDING

   Dit is vir my aangenaam om u mee te deel dat u deur Sy Edele die Administrateur van Transvaal ingevolge die bepalings van klousule 3.1.5 van die Ooreenkoms tussen die Transvaalse Provinsiale Administrasie en die Universiteit van Suid-Afrika as lid van die Kollegesenaat vir die Onderwyskollege vir Verdere Opleiding vir 'n tydperk van drie jaar met ingang van 1 Februarie 1984 aangestel is.

   Ek vertrou dat u die aanstelling sal aanvaar. U word alle sukses en 'n aangename ampstermyn toegewens.

   Die uwe

   DIREKTEUR VAN ONDERWYS

  2. 1985 : OPTREDE MET SEMINAAR

   17 Junie 1985

   Prof W A Landman
   Universiteit van Pretoria
   Brooklynweg 1
   PRETORIA 0001

   Geagte prof Landman

   Graag wil ons u van harte bedank vir u optrede tydens die seminaar op 27 Mei 1985.

   Baie dankie dat u op u kenmerkende, pittige wyse u rype ervaring en kennis aan ons oorgedra het. U het u uitstekend van u taak gekwyt en aan ons veel stof tot nadenke verskef.

   Ons waardeer u teenwoordigheid en wil die vertroue uitspreek dat daar verdere geleenthede van hierdie aard in die toekoms sal wees.

   Vriendelike groete

   MNR J P UYS
   DEPARTEMENTSHOOF

   P J GREYLING
   REKTOR

  3. 1988 : GELEENTHEIDSSPREKER

   27 April 1988

   Prof W A Landman
   Fakulteit Opvoedkunde
   Universiteit van Pretoria
   Lynnwoodweg
   PRETORIA
   0002

   Geagte prof Landman

   Ons wil graag weer eens ons hartlike dank teenoor u en mev Landman uitspreek dat u deur u teenwoordigheid luister aan ons diplomaplegtigheid en noenmaal verleen het.

   Ons wil ook teenoor u ons waardering uitspreek vir die prikkelende toespraak wat u as geleentheidspreker gelewer het. Baie dankie vir die aangename samesyn, u wellewendheid en u medemenslikheid.

   Kollegiale groete
   PROF P A KRUGER
   REKTOR   Onderwyskollege vir Verdere Opleiding
   Mei 1988
   Toespraak : Diplomaplegtigheid