Inhoud

Tuisblad

Agtergrond

Die mens

Pedagogiek

Sy denke

Sy navorsing

Voordragte

Sy publikasies

Gedenk- en
geleentheids-
lesings

Toekennings

Bronnelys

Professor W A Landman


Toekennings en erkenning aan
Willem Adolf Landman

Professor Landman het deur die jare 'n veelvoud van toekennings ontvang:

 • 'n Eretoekenning van die Verwoerdburgse Tegniese Kollege vir die bevordering van Tegniese Onderwys
 • Die Rektorstrofee van die Verwoerdburgse Tegniese Kollege vir besondere diens as lid van die Bestuursraad (1999)
 • 'n Erepenning van die Transvaalse Onderwysvereniging (1984)
 • [Prof Landman]
 • 'n Erepenning van die Onderwyskollege Pretoria (1988)
 • 'n Erepenning van die Afrikaanse HoŽr Seunskool, Pretoria
 • 'n Oorkonde van die Natalse Onderwysersunie (1989)
 • Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se Stalsprys vir Opvoedkunde (1984)
 • 'n Erepenning van die Suid-Afrikaanse vereniging vir die bevordering van die Opvoedkunde (SAVBO) (1981)
 • 'n Goue medalje (OVSA-Sanlam) vir die bevordering van opvoedkundige navorsing (1989)
 • 'n Oorkonde en skild van die Universiteit van Suid-Afrika (1993)
 • 'Centurion van die Jaar' vir sy bydrae tot die jeug, opvoeding en kultuur in Centurion (1997)
 • 'n Oorkonde van die Stadsraad van Centurion vir sy bydrae as geskiedskrywer en gemeenskapsman (1999)

Erkenning vir Professor Landman se bydraes is
onder andere ook op die volgende wyses gelewer:

 • 'n Seminaarkamer in die Merensky-biblioteek, Universiteit van Pretoria, is aan hom opgedra as erkenning vir sy fenomenale bydrae tot navorsingsmetodologie
 • Die Raadsaal van die HoŽrskool Verwoerdburg (nou HoŽrskool Centurion) se leerlingraad staan sedert 1986 as die W.A. Landman-saal bekend
 • Volume 9, nommer 1, 1988, van Pedagogiekjoernaal is aan hom opgedra en bevat agt artikels oor sy bydrae tot die Opvoedkunde en Navorsingsmetodologie
 • Die publikasie Effektiewe Navorsing. Navorsingshandleiding vir tersiÍre opleidingsinrigtings (1992) deur C.D. Jacobs, J.B. Haasbroek en S.W. Theron word aan hom opgedra vir sy waardevolle bydrae tot die Navorsingsmetodologie
 • Sy biografiese besonderhede is in die International Who's Who in Education (Cambridge, Engeland), opgeneem