Inhoud

Tuisblad

Agtergrond

Die mens

Pedagogiek

Sy denke

Sy navorsing

Voordragte

Sy publikasies

Gedenk- en
geleentheids-
lesings

Toekennings

Bronnelys

Professor W A Landman


Bronnelys vir hierdie webwerf

Proefskrifte en Verhandelinge

Lemmer, C.J. W.A. Landman as pedagogiker - 'n studie in die Fundamentele Pedagogiek. D.Ed., Unisa, 1987.

Geleentheidsredes

Opvoedkundevereniging van Suid-Afrika, TO-Groep, Universiteit van Pretoria, Universiteit van Suid-Afrika: Prof W.A. Landman - 80 Jaar - Geleentheidsrede en Huldigingsboodskappe. 2003.

Gradeplegtighede

Die Universiteit van die Oranje-Vrystaat. September 1995.

Kerkblaaie

Bothma, Manus. Professor Willem Adolf Landman word 80. Die Herout. NG Gemeente Lyttelton-Oos. Junie 2003.

Erepennings

Lewenskets van professor Landman voorgedra tydens die oorhandiging van 'n erepenning. Onderwyskollege Pretoria. 6 Desember 1988.

Curriculum Vitae

Professor Willem Adolf Landman