Inhoud

Tuisblad

Agtergrond

Die mens

Pedagogiek

Sy denke

Sy navorsing

Voordragte

Sy publikasies

Gedenk- en
geleentheids-
lesings

Toekennings

Landman-geslagregister

Bronnelys

Landman-geslagregisterKliek hier vir Genealogiese sleutels en afkortings

NOTA: In dié geslagregister word slegs gefokus op die direkte stamlyn van Willem Adolf LANDMAN (* 27.6.1923) en sy familie.

Willem Landman afkomstig van Amsterdam arriveer 1735 as matroos per Paddenburg, burger in 1744 † Apr. 17781
x Tulbagh 26.3.17472 wed. (‘a1b2c2’ in HOFFMAN-register)3
gedoop 1.5.1707 † 1767 d.v. Johannes HOFFMAN & Maria Louisa v.d.K.
xx Paarl (Drakenstein) 29.5.1768 Johanna JONKER gedoop 29.9.1747
d.v. Adolph JONKER & Maria Petronella LANGEVELD

Eerste huwelik

  b1 Magdalena Maria gedoop Kaapstad 23.6.1748
  b2 Johannes Abraham gedoop Kaapstad 1.2.1750
  b3 Jacoba Johanna gedoop Kaapstad 21.1.1753

Tweede huwelik

  b4 Adolph gedoop Paarl 3.9.1769
  b5 Machteld Maria gedoop Paarl 23.12.1770
  b6 Willem Jacobus gedoop Paarl 29.12.1771
  b7 Willem Adriaan gedoop Paarl 21.11.1773
  b8 Johanna Catharina gedoop Paarl 5.11.1775
  b9 Martha Petronella gedoop Paarl 27.7.1777

b2 Johannes Abraham Kaapstad 1.2.1750 † 1817 x Paarl 4.10.1772 Martha Maria ROG
(‘b2’ in ROG-register)4 gedoop Kaapstad 5.9.1756 d.v. Johan(n) Christoffel ROG/ROGGE & Martha Maria DE JAGER

  b2
  c1 Willem gedoop Kaapstad 8.10.1775
  c2 Catharina gedoop Kaapstad 1.3.1778
  c3 Magdalena gedoop Kaapstad 9.4.1780
  c4 Johannes Christoffel gedoop Kaapstad 29.3.1782
  c5 Hester Leonora gedoop Kaapstad 10.10.1784
  c6 Johanna Maria gedoop Kaapstad 18.3.1787
  c7 Elsje Elizabeth gedoop Kaapstad 7.5.1789
  c8 Martha Carolina gedoop Kaapstad 13.2.1791
  c9 Johannes Abraham gedoop Kaapstad 2.2.1794
  c10 Carel Pieter * 5.3.1796 gedoop Kaapstad 20.11.1796, later Voortrekkerleier en Volksraadslid van Natalia

b2c1 Willem gedoop Kaapstad 8.10.1775, burger van Swellendam
† Boesmansrivier 1.7.1845 (69.11.2) (KAB: MOOC 6/9/37: 7986 (1845))
x Kaapstad 26.2.1797 Catharina SCHEEPERS gedoop Kaapstad 20.5.1781
† 7.6.1866 (86.-.15) (KAB: MOOC 6/9/116: 2969 (1866))
d.v. Frederik SCHEEPERS & Johanna Magdalena OOSTHUYSEN

  b2c1
  d1 Johannes Abraham gedoop Kaapstad 25.3.1798 (p.60)
  d2 Johanna Magdalena gedoop Swellendam 23.2.1800
  d3 Frederik Coenraad gedoop Swellendam 30.1.1803
  d4 Martha Maria gedoop Swellendam 8.4.1804
  d5 Frederik Coenraad * dist. Uitenhage 20.11.1805 gedoop Kaapstad 15.5.1806
  d6 Willem Adolph * 05.09.1809 gedoop Graaff-Reinet 6.11.1809
  d7 Johan Carel Pieter * 18.5.1812 gedoop Graaff-Reinet 16.8.1812
  d8 Catharina Petronella * 4.5.1813 gedoop Caledon 21.2.1814
  d9 Johannes Jacobus * 17.5.1815 gedoop George 12.11.1815
  d10 Johannes Christoffel * 16.1.1817 gedoop Uitenhage 15.2.1817
  d11 Johannes Gerhardus * 12.6.1818 gedoop Uitenhage 16.8.1818
  d12 Johannes Marthinus * 17.5.1820 gedoop Uitenhage 12.11.1820
  d13 Johannes Christiaan * 12.6.1823 gedoop Uitenhage 14.3.1824

b2c1d6 Willem Adolph * 05.09.1809 gedoop Graaff-Reinet 6.11.1809 x Uitenhage 24.5.1829 Maria Jacomina VERMAAK (`b2c8d2e2` in VERMAAK-register) * 23.4.1813 gedoop George 17.7.1814
d.v. Cornelis Tobias VERMAAK &n Johanna Magdalena SCHEEPERS
xx Pietermaritzburg 3.12.1839 Debora Jacoba RETIEF d.v. Voortrekkerleier, Piet(er) RETIEF & Magdalena Johanna DE WET

b2c1d6
Eerste huwelik

  e1 Willem Adolph * 23.8.1830 gedoop Uitenhage 8.9.1830
  e2 Johanna Cornelia/Maria * 8.10.1831 gedoop Uitenhage 15.1.1832
  e3 Cornelius Jacobus * 8.3.1834 gedoop Uitenhage 3.8.1834
  e4 Catharina Wilhelmina * 23.10.1836 gedoop Uitenhage 6.8.1837

Tweede huwelik

  e5 Debora Willemina * 15.12.1840 gedoop Pietermaritzburg 22.6.1841

b2c1d6e3 Cornelius Jacobus * 8.3.1834 gedoop Uitenhage 3.8.1834 † huis van J.W. Callaghan,
Alexandria 20.9.1882 (48) (KAB: MOOC 6/9/188:4554 (1882)) x Alexandria 13.4.1863
Francina Elizabeth MULLER * 17.10.1842 gedoop Uitenhage 16.1.1843
d.v. Johannes/Jan MULLER & Susanna Francina HOLTSHAUSEN

  b2c1d6e3
  f1 Susanna Elizabeth * 18.1.1864 gedoop Alexandria 10.7.1864
  f2 Maria Johanna * 5.5.1865 gedoop Alexandria 9.7.1865
  f3 Francina Elizabeth * 26.3.1867 gedoop Alexandria 8.9.1867
  f4 Willem Adolph * 8.9.1869 gedoop Alexandria 30.1.1870
  f5 Johannes * 30.9.1872 gedoop Alexandria 15.12.1872
  f6 Johanna Cornelia * 5.4.1875 gedoop Alexandria 26.7.1875
  f7 Cornelis Jakobus * 15.4.1877 gedoop Alexandria 21.7.1878
  f8 Catharina Wilhelmina Debora * 4.9.1880 gedoop Alexandria 10.4.1881
  f9 Cornelia Jacoba * 27.2.1883 gedoop Alexandria 8.7.1883 (vader reeds oorlede)

b2c1d6e3f4 Willem Adolph * 8.9.1869 gedoop Alexandria 30.1.1870
† Lichtenburg 19.11.1932 (TAB: MHG 83463 (1932))
x Pretoria, Alida Berndina/Barendina Gelsina/Gesina SMAL * Transvaal
† Olifantsfontein, Pretoria 19.1.1927 (50) (TAB: MHG 83464 (1927))
d.v. Hendrik Christoffel SMAL(L) & Anna Maria Elizabeth STEYN

  b2c1d6e3f4
  g1 Cornelius/Cornelis Jacobus * Pretoria 24.08.1895
  g2 Hendrik Christoffel * 29.5.1898 gedoop Pretoria 5.8.1900 (no.276, p.127)
  g3 Francina Elizabeth * 26.8.1900 gedoop Pretoria 1.9.1901 (no.336, p.157) x DU PREEZ
  g4 Anna Maria Elizabeth * 1.4.1904 gedoop Pretoria 19.8.1904 (no.330, p.239) x DELPORT
  g5 Willem Adolf * 18.7.1906 gedoop Pretoria 18.10.1906 (no.415, p.322)
  g6 Carel Johannes * 10.2.1909 gedoop Pretoria 1.4.1909 (no.63, p.6)
  g7 Johannes Jacobus * 25.6.1911 gedoop Pretoria 7.10.1911 (no.255, p.62)
  g8 Alida Berndina Gelsina x SMITH
  g9 Susanna Jacoba

b2c1d6e3f4g1
Cornelius/Cornelis Jacobus (slegs Cornelis by doop) * Pretoria 24.08.1895 gedoop Pretoria 22.11.1896 (no.271, p.19)
† Olifantsfontein 15.1.1978, woon te Premierstraat 102, Olifantsfontein voor afsterwe (TAB: MHG 1434/78 (1978))
x Pretoria 23.2.1921 Anna Gertruida Catharina DELPORT * 16.10.19045
† Pretoria 07.07.2006

  b2c1d6e3f4g1
  h1 Willem Adolf * 27.06.1923 x Rachel Nel BURGER
  h2 Alida Marindina Gezina x JONES
  h3 Cornelia Jacoba x ENGELBRECHT
  h4 Sarah Catharina x BEETGE
  h5 Leonora x Johannes Christoffel Adriaan STRYDOM

b2c1d6e3f4g1
h1 Willem Adolf * Olifantsfontein 27.06.1923
x Calvinia 15.12.1947 Rachel Nel BURGER * Loeriesfontein, Calvinia 19.07.1925

  b2c1d6e3f4g1h1
  i1 Jacobus Cornelius * Pretoria 14.06.1949 x Erechia TRICHARDT
  i2 Petrus Hendrik * Pretoria 07.06.1952 † 16.07.1988
  i3 Christina * Pretoria 08.02.1956
  i4 Willem Adolf * Pretoria 28.04.1964 xx Stephanie Botes

b2c1d6e3f4g1h1
i1 Jacobus Cornelius * Pretoria 14.06.1949
x Pretoria 11.11.1972 Erechia TRICHARDT

  b2c1d6e3f4g1h1i1
  j1 Nadia * Durban 21.10.1980 x Pretoria 11.12.2004 Darryl PURNELL
  j2 Minette * Durban 01.03.1982
  j3 Adriaan Willem * Durban 16.08.1983
  j4 Erich Jacobus * Durban 11.10.1986

b2c1d6e3f4g1h1
i4 Willem Adolf * Pretoria 28.04.1964 xx 01.01.2006 Stephanie Botes * Springs 28.10.1979

  b2c1d6e3f4g1h1i4
  j1 Willem Adolf (Liam) * Pretoria 05.02.20081   HEESE J.A. & R.T.J. LOMBARD (red. GISA): Suid-Afrikaanse Geslagregisters, 5 (L-M), p.25.
2   Tulbagh huweliksregister no.2, p.2.
3   HEESE J.A. & R.T.J. LOMBARD: Suid-Afrikaanse Geslagregisters, 3 (H-I), p.425.
4   DE VILLIERS C.C. & C. PAMA: Geslagregisters van die ou Kaapse families, 2 (N-Z), p.786.
5   Informant t.o.v. ‘b2c1d6e3f4g1’ en nasate: Prof. Christina LANDMAN, UNISA

GENEALOGIESE SLEUTELS EN AFKORTINGS

*   gebore
~   gedoop
x   getroud
xx  tweede huwelik
*   geskei
†   oorlede

a.     arriveer
ca.    circa (ongeveer)
dg.    dogter
dist.  distrik
d.v.   dogter van
KAB    Kaapse Argiefbewaarplek
MHG    Meester van die Hooggeregshof
MOOC   Master's Office and Orphan Chamber
s.d.   sonder datum
s.p.   sonder plek
s.v.   seun van
TAB    Transvaalse Argiefbewaarplek
wed.   weduwee
wew.   wewenaar

GENEALOGIESE NOMMERS

Die genealogiese nommers in die geslagregister is in ooreenstemming met die stelsel wat in die 19e eeu deur C.C. de VILLIERS ingevoer is en tans deur die meeste genealoë in Suid-Afrika gebruik word. Volgens hierdie stelsel is die Suid-Afrikaanse stamvader "a" en sy kinders word chronologies "b1", "b2", "b3" ens. genommer. Sy kleinkinders is die "c"-geslag en sy agterkleinkinders "d". Die letter dui die generasie aan en die syfer daarnaas die posisie van die individu binne sy/haar gesin.

BIBLIOGRAFIE
.

Argivale bronne

Kaapse Argiefbewaarplek (KAB): MOOC: Archives of the Master’s Office and Orphan Chamber
NG Kerk Kaapland doop- en huweliksregisters
Transvaalse Argiefbewaarplek (TAB): MHG Argief van die meester van die hooggeregshof

Literatuur

CILLIERS B.: Genealogieë van die Afrikanerfamilies in Natal. s.p., 1985.
DE VILLIERS C.C. & C. PAMA: Geslagregisters van die ou Kaapse families, 2 (N-Z). Kaapstad, 1981.
HEESE J.A. & R.T.J. LOMBARD: Suid-Afrikaanse Geslagregisters, 3 (H-I). Pretoria, 1992.
HEESE J.A. & R.T.J. LOMBARD (red. GISA): Suid-Afrikaanse Geslagregisters, 5 (L-M). GISA, Stellenbosch, 1999.
VERMAAK C.F.: Vermaak-geslagsregister en aspekte van hul geskiedenis. Pretoria, 1992.

Persoonlike mededelings

LANDMAN Prof. Christina, UNISA, dogter van Willem Adolf LANDMAN (* 27.6.1923)