Home page

Background

The man

His thinking and philosophy

His research

His publications

Publications about
Prof Landman

Occasional
lectures

Awards

References

Professor W A Landman


References

Theses and dissertations

Lemmer, C.J. W.A. Landman as pedagogiker - 'n studie in die Fundamentele Pedagogiek. D.Ed., Unisa, 1987.

Occasional speeches

Opvoedkundevereniging van Suid-Afrika, TO-Groep, Universiteit van Pretoria, Universiteit van Suid-Afrika: Prof W.A. Landman - 80 Jaar - Geleentheidsrede en Huldigingsboodskappe. 2003.

Graduation ceremonies

Die Universiteit van die Oranje-Vrystaat. September 1995.

Church periodical

Bothma, Manus. Professor Willem Adolf Landman word 80. Die Herout. NG Gemeente Lyttelton-Oos. Junie 2003.

Medals of honour

Lewenskets van professor Landman voorgedra tydens die oorhandiging van 'n erepenning. Onderwyskollege Pretoria. 6 Desember 1988.

Curriculum Vitae

Professor Willem Adolf Landman.