Toespraak

Prof Willem Landman (jnr),
gasspreker, lewer sy betoog